Almennir skilmálar

Uppkast Uppkast er streymisveita í eigu Uppkasts ehf. sem veitir einstaklingum aðgang að mynd- og hljóðefni gegnum áskrift og/eða leiga á einstaka efni eða viðburðum . Þjónustan er aðgengileg í gegnum heimasíðu Uppkast ehf. (hér eftir „Uppkast“) eða með smáforriti fyrir iOS og Android síma, Apple TV og fjölda snjallsjónvarpa.

Skilmálar þessir gilda um streymisveitu Uppkast (hér eftir „þjónustan“). Þessir almennu skilmálar (ásamt þeim skjölum sem hér er vísað til) gilda og eru lagalega bindandi fyrir alla notendur þjónustunnar. Þú verður að lesa og samþykkja þessa almennu skilmála áður en þú notar þjónustuna. Með því að nota þjónustuna gefurðu til kynna að þú viðurkennir og samþykkir þessa almennu skilmála og ætlir þér að fara eftir þeim. Þessir almennu skilmálar gilda á meðan viðskiptasamband þitt við okkur stendur yfir. Ef þú á einhverjum tíma samþykkir ekki eða getur af öðrum sökum ekki farið eftir þessum almennu skilmálum hefur þú ekki rétt til að nota þjónustuna. Við áskiljum okkur rétt til þess að breyta þessum almennu skilmálum. Í hvert sinn sem veigamiklar breytingar og/eða viðbót verður á þessum almennu skilmálum munt þú fá tilkynningu í gegnum tölvupóst eða notendareikninginn þinn í þjónustunni, eigi síðar en þrjátíu (30) dögum áður en breytingin og/eða viðbótin tekur gildi.

1. Aðgengi og notkun
Forsenda fyrir notkun þjónustunnar er stofnun notandareiknings en það er gert á vefsíðu okkar. Þú getur hvenær sem er valið að slíta viðskiptasambandi þínu við okkur með því að segja upp áskriftinni. Þú segir upp áskriftinni á vefsíðu okkar undir „Aðgangsstillingar“ og velur þar „Hætta í áskrift“. Leiga á stökum sýningum eða áskrift veita ótakmarkaðan aðgang að straumspilun og spilun á efni sem notandi hefur leigt. Þegar þú hefur stofnað notandareikning á vefsíðunni geturðu fengið aðgang að þjónustunni með því að:
a. kaupa ótímabundna mánaðaráskrift með því að velja áskriftarleið og greiða fyrirfram mánaðargjald („áskriftargjald“) þar til þú velur að segja upp áskriftinni. Hvert mánaðartímabil þar sem þú ert í áskrift að þjónustunni með því að greiða áskriftargjaldið kallast „áskriftartímabilið“;
b. greiða staka greiðslu til að fá aðgang að tilteknu efni („eingreiðsla“), annaðhvort leigu í 48 tíma (af leigu- og kaupsvæðinu) eða með kaupum á beinni útsendingu frá tilteknum viðburðum, t.d. stökum viðburðum (stök streymikaup, e. pay-per-view).

Til að stofna notandareikning og fá aðgang að þjónustunni verður þú: a. að hafa náð 18 ára aldri;

b. að nota þjónustuna einungis fyrir persónulega einkanotkun og þar með ekki í neins konar viðskiptaskyni;
c. að sjá til þess að þjónustan sé ekki notuð í neinum ólöglegum eða óviðeigandi tilgangi og sjá til þess að enginn annar geri það gegnum þinn notandareikning;
d. að sjá til þess að vörur, þjónustur og annað sem tilheyrir okkur séu ekki seldar með neinum hætti til þriðja aðila og þar með sé brotið gegn þessum almennu skilmálum; og
e. að skrá greiðsluupplýsingar þínar.

Um leið og þú býrð til notandareikning velur þú þér notandanafn og lykilorð til að geta skráð þig inn og notað þjónustuna. Gættu vel að bæði notandanafni og lykilorði og deildu ekki þessum trúnaðarupplýsingum með þriðja aðila. Við munum láta þig vita ef við teljum ástæðu til breytinga á lykilorðinu. Slík breyting kann að leiða til skammtíma rofs á aðgengi þínu að þjónustunni. Nauðsynlegt er að bregðast strax við ef grunur eða vitneskja er um að annar sé að nota notendanafn þitt og/eða lykilorð. Við þær aðstæður skuldbindur þú þig til að láta okkur vita og breyta lykilorði þínu. Að samaskapi áskiljum við okkar rétt til þess að loka á þjónustuna teljum við ástæðu til að ætla að óviðkomandi einstaklingur hafi fengið aðgang að notandanafni og/eða lykilorðinu.

2. Notandasíður
Til þess að einfalda og bæta upplifun þína bjóðum við þér að búa til þína eigin síðu („notandasíða“). Á þinni notandasíðu gerum við þér kleift að gera upplifun þína af þjónustunni persónulegri, m.a. með því að mæla með efni byggt á því hvaða efni þú hefur áður horft á. Á notandasíðunni verður einnig að finna yfirlit yfir það efni sem þú hefur áður kynnt þér. Hver notendasíða er aðgengileg öllum sem nota notandareikninginn, en þetta hefur í för með sér að þú sem eigandi reikningsins, og/eða aðrir notendur notandareikningsins, getið skoðað, opnað, breytt eða eytt notandasíðum. Þú sem eigandi reikningsins berð alltaf ábyrgð á því að allir notendur notandareikningsins fari eftir og skilji innihaldið í þessum almennu skilmálum og hafi skoðað persónuverndarstefnuna og vefkökustefnu okkar.
Þjónustan getur innihaldið efni sem er óæskilegt fyrir börn undir lögaldri. Ef takmarka á aðgengi barna að þjónustunni getur þú búið til notandasíðu sem ætluð er barni þar sem aðgengi nær einunigs til ákveðins hluta þjónustunnar. Leiðbeiningar um gerð slíkra notendasíðna er að finna á vefsíðu Uppkasts undir „Algengar spurningar“.

3. Verð
Verð fyrir þjónustuna er að finna í verðskrá Uppkasts eins og hún er hverju sinni. Uppkast ákilur sér rétt til þess að breyta verðskrá þjónustunnar og tilkynna viðskiptavinum með hæfilegum fyrirvara í samræmi við lög, eða með minnst þrjátíu (30) daga fyrirvara.

4. Greiðslur, vanskil og tilboð
Til þess að þú getir nýtt þér þjónustuna þarft þú að skrá greiðsluupplýsingarnar þínar. Upplýsingar um greiðslumáta er að finna á vefsíðu okkar. Við gætum fyllsta öryggis við meðhöndlun greiðsluupplýsinganna og felum einungis aðila sem uppfyllir viðeigandi alþjóðlega öryggissstaðla umsýslu þeirra.

Eingreiðslur eru greiddar þegar kaupin fara fram og áskriftargjöld eru greidd mánaðarlega og fyrirfram (greiðast í lok hvers áskriftartímabils) með þeim greiðslumáta sem þú velur. Ef þú greiðir gegnum greiðsluþjónustu sem er veitt af þriðja aðila er mögulegt að þú verðir beðinn að samþykkja þjónustuskilmála viðkomandi greiðsluþjónustuveitanda. Uppkast ber ekki ábyrgð á þjónustuskilmálum þriðja aðila.

Það er ávalt á þína ábyrgð að tryggja greiðslu hverju sinni. Ef seinkun verður á greiðslu lokast fyrir þjónustuna.

Ef þú hefur keypt áskrift að Uppkast gegnum þriðja aðila og reikningur fyrir þá þjónustu er ekki gefinn út af okkur skulu greiðsluskilmálar þriðja aðilans gilda. 

Greiðslur eru ekki endurgreiddar né veitt inneign vegna þjónustu sem ekki er notuð eða einungis að hluta sbr. þó réttur nánar tilgreindur undir „Réttur til að falla frá samningi“.

Veljir þú að gera breytingar á áskrift þinni sem felur í sér hærra verð tekur nýtt áskriftargjald gildi sama dag og slík beiðni berst frá þér. Veljir þú að breyta áskrift þinni sem felur í sér lækkað verð kemur lækkunin og sjálf breytingin til framkvæmda á næsta gjalddaga.

Áskrift endurnýjast sjálfkrafa í hverjum mánuði og innheimtist þar til þú segir upp áskriftinni.

Uppkast kann að bjóða viðskiptavini að prófa þjónustuna tímabundið án endurgjalds („prufutilboð“) og áskilur sér þá rétt til þess að binda slík tilboð ákveðnum skilyrðum. Við lok prufutímabils breytist tilboðið sjálfkrafa í áskrift að þjónustunni sem viðskiptavinur verður gjaldfærður fyrir í samræmi við gjaldskrá Uppkasts á hverjum tíma, nema annað sé tekið sérstaklega fram, fallið hefur verið frá samningi eða ef tilboðinu hefur verið sagt upp eigi síðar en á lokadegi prufutímabilsins.

5. Uppsögn
Áskrift að þjónustunni getur þú sagt upp undir „Aðgangsstillingar“ á vefsíðu okkar. Uppsögnin tekur gildi frá og með fyrsta degi næsta mánaðar eftir að uppsögn sannanlega berst.

Viðskiptasamband á milli þín og okkar er í gildi á meðan þú ert með notendareikning hjá okkur.

Brjóti viðskiptavinur gegn skilmálum þessum er Uppkasti heimilt að takmarka aðgang viðskiptavinar að þjónustunni eða loka fyrir þjónustuna án fyrirvara.

6. Réttur til að falla frá samningi
Viðskiptavinur, sem er neytandi í skilningi laga nr. 16/2016 um neytendasamninga, á rétt á því að falla frá samningi innan fjórtán (14) daga eftir að kaupin fara fram og fá fulla endurgreiðslu. Sá réttur er hins vegar ekki til staðar ef viðskiptavinur byrjar að nota þjónustuna með því að horfa á myndefni í gegnum hana, innan fjórtán daga frá því að viðskiptavinur virkjaði þjónustuna eða fékk staðfestingu þess efnis. Með því að byrja að nota þjónustuna, þ.e. með því að horfa á myndefni skv. áskrift eða kaupum á einstaka efni, samþykkir viðskiptavinur að réttur til að falla frá samningi fellur úr gildi.

Unnt er að falla frá samningi með því að fara inn á „Aðgangsstillingar“ á vefsíðu Uppkast.

7. Meðferð persónuupplýsinga
Við skráningu á notandareikning höldum við utanum tilteknar upplýsingar um þig. Í persónuverndarstefnu okkar er að finna hvaða upplýsingum við söfnum og hvernig við nýtum þær.

8. Höfunda- og hugverkaréttindi
Skilmálar þessir hafa ekki í för með sér neins konar yfirfærslu á höfunda- og hugverkarétti frá Uppkasti eða þriðja aðila til viðskiptavinar eða notanda þjónustunnar, ef notandi er annar aðili en viðskiptavinur.

Allt efnisinnihald þjónustunnar, þ.m.t. vörumerki Uppkast eða þriðja aðila, texti, hönnun, grafík, ljósmyndir, myndir og ritstýrt efni er varið höfundarétti, hvort sem Uppkast eða þriðji aðili er leyfishafi réttinda eða dreifingaraðili. Efnið er verndað af íslenskum og/eða alþjóðlegum höfundarétti.

Viðskiptavini er látið í té almennt, takmarkað og óframseljanlegt leyfi til að nota þjónustuna og horfa á myndefni, aðeins til einkanota (og ekki í neins konar viðskiptatilgangi). Viðskiptavinur samþykkir og ábyrgist að hann og eftir atvikum notandi þjónustunnar, muni ekki afrita, dreifa, gefa út, fjölfalda, leigja út, birta, senda út, endurútgefa, senda eða gera myndefni Uppkasts eða þriðja aðila í þjónustunni aðgengilegt almenningi eða heimila öðrum að gera það. 

Viðskiptavini er óheimilt að hlaða niður, áframsenda eða deila myndefni í þjónustunni, fara í kringum, breyta, fjarlægja, taka í sundur eða breyta þjónustunni eða eiga við neinar öryggisráðstafanir.

9. Tækjabúnaður, tenging og stýrikerfi
Forsenda þess að nýta megi þjónustuna er að þú hafir aðgengi að viðeigandi tækjabúnaði, tengingum og stýrikerfi. Það er á þína ábyrgð að ganga úr skugga um að þú sért með viðeigandi búnað til þess að geta nýtt þjónustuna. Við getum ekki tryggt, þó svo að búnaðarkröfum sé fullnægt, að alltaf sé hægt að nýta þjónustuna án truflunar, bilana í streymi og þess háttar. Þjónustan er aðgengileg í gegnum vafra á vefsíðu Uppkasts og símum, spjaldtölvum eða sjónvörpum sem keyra á Android eða iOS stýrikerfum.

Þú getur streymt efni á einu (1) til fjórum (4) tækjum hið mesta á sama tíma, eftir því hvaða áskriftarleið þú keyptir. Ef þú hefur greitt fyrir aðgang að beinni útsendingu á viðburði, t.d. með stökum streymikaupum, geturðu hins vegar aðeins streymt þessu efni á einu (1) skráðu tæki í einu.

Þú samþykkir að yfirálag á vefsíðunni eða önnur nettengingar-, ISP-, rafmagns-, tölvu- eða samskiptavandamál eða bilanir geta haft áhrif á aðgengi að þjónustunni og að við tökum ekki ábyrgð á hugsanlegum takmörkunum á notkun þjónustunnar sem orsakast af slíku yfirálagi eða vandamálum/bilunum.

Þú samþykkir að selja ekki, afhenda eða láta með nokkrum hætti af hendi neina vöru, þjónustu eða annað sem tilheyrir Uppkasti til neins þriðja aðila, enda er með því brotið gegn þessum almennu skilmálum.

10. Breyting á þjónustunni
Við áskiljum okkur fullan rétt til þess að gera breytingar á þjónustunni hvenær sem er. Gera má ráð fyrir því að reglulega eigi sér stað breytingar sem fallnar eru til þess að bæta þjónustuna. Ekki er litið á þær sem veigamiklar í skilningi þessa kafla. Ef breytingarnar eru veigamiklar færðu upplýsingar um þær með tölvupósti og/eða í gegnum „Aðgansstillingar“, í síðasta lagi þrjátíu (30) dögum áður en breytingin tekur gildi. Breyting af þessu tagi tekur gildi á þeirri dagsetningu sem gefin er upp í tilkynningunni, þó í fyrsta lagi þrjátíu (30) dögum frá því tilkynningin var send. Þrátt fyrir ofangreint gæti breyting átt sér stað með styttri fyrirvara en þrjátíu (30) dagar ef breytingin er grundvölluð á hugsanlegu lögbroti, stjórnvaldsákvörðun, lagabreytingu eða vegna ófyrirséðra atburða (í samræmi við neðangreint). Ef breytingin felur í sér veigamiklar breytingar á þjónustunni hefur þú rétt á að segja áskriftinni upp, með gildi frá deginum sem breytingin tekur gildi, að því gefnu að tilkynning þess efnis hafi borist okkur fyrir daginn sem breytingin tekur gildi.

11. Skaðabótaskylda
Uppkast ábyrgist ekki né lofar, hvorki með beinum né óbeinum hætti, virkni þjónustunnar, aðgengi, gæði, notkunarmöguleika eða öryggi. Þannig er þjónustan seld eins og hún er aðgengileg hverju sinni.

Hvorki við né okkar samstarfsaðilar berum ekki undir neinum kringumstæðum skaðabótaábyrgð vegna neins konar beins, óbeins, tilfallandi eða sértæks tjóns eða afleidds tjóns sem er afleiðing af notkun þjónustunnar, eða af því að geta ekki notað þjónustuna, eða af hvers kyns þjónustu þriðja aðila sem tengst er í gegnum vefsíðuna eða þjónustuna.

Ekkert í þessum almennu skilmálum takmarkar lögbundna skaðabótaskyldu okkar.

Þú sem viðskiptavinur samþykkir bótaskyldu þína og að þú sjáir til þess að við og samstarfsaðilar okkar verðum ekki fyrir tjóni, tapi, skaðabótakröfum, kröfum, kostnaði og útgjöldum, þ.á.m. kostnaði vegna réttindamála, sem er afleiðing af eða tengist þínu athæfi sem gengur gegn þessum almennu skilmálum, viðeigandi lögum, reglugerðum eða réttindum þriðju aðila.

12. Samskipti okkar á milli
Við munum koma tilkynningum og öðrum upplýsingum til þín með því að senda þér tölvupóst á það netfang sem þú gafst upp þegar þú stofnaðir notendareikninginn þinn. Verði breytingar á netfangi frá stofnun notendareiknings er mikilvægt að uppfæra þær upplýsingar á notendasíðu þinni. Kjósir þú að fá ekki frá okkur tölvupósta um vörur okkar og þjónustu getur þú valið það sérstaklega.

13. Annað
Þér sem viðskiptavin er ekki heimilt að afsala þér réttindum þínum né skyldum samkvæmt skilmálum þessum til þriðja aðila. Uppkast hefur rétt á því, án samþykkis, að afsala réttindum sínum og skyldum samkvæmt þessum skilmálum til þriðja aðila eða tengdra félaga.

Þessir almennu skilmálar, ásamt persónuverndarstefnu og vefkökustefnu okkar, mynda saman samninginn á milli þín og okkar, sem kemur í stað hvers kyns fyrri skriflegra eða munnlegra samninga sem varða innihaldið í þessum samningum.

Ef eitthvert ákvæði í þessum samningi telst vera ógilt eða ekki er hægt að framkvæma það skal umrætt ákvæði ekki með nokkrum hætti hafa áhrif, ógilda eða koma í veg fyrir framkvæmd annarra ákvæða í þessum almennu skilmálum, og beiting þessa ákvæðis skal vera samkvæmt lögum.

Ef aðgengi að þjónustinni (hvort heldur við notkun vefsíðunnar eða smáforrita) er takmörkuð, hindruð að einhverju leyti eða seinkun verður á tiltekinni virkni er Uppkast undir engum kringumstæðum skaðabótaskylt gagnvart þér.

14. Lögsaga
Um þjónustuna og skilmála þessa gilda íslensk lög og skal ágreiningi vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Neytendur geta leitað til Neytendastofu rísi ágreiningur um viðskiptahætti og/eða markaðssetningu Uppkasts í tengslum við veitingu þjónustunnar.